Bestelwagens worden voor diverse doeleinden ingezet bv. transport van goederen over lange afstand of gebruik op werven.

Ieder gebruik vraagt om een specifieke band. Afhankelijk van uw doel en wensen wordt er samen gezocht naar de meest geschikte band.

Bestelwagen